Gwarancja i serwis 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Gwarancja dot. zakupu mebli

Na meble oferowane w naszym butiku producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na swoje produkty znajdujące się w ofercie.
Gwarancja obejmuje wady technologiczne (np. błędnie nawiercone otwory, niewłaściwy wymiar elementów etc.) ujawnione podczas użytkowania mebli.
Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli oraz powstałe na skutek działania negatywnych czynników zewnętrznych, w tym:
- uszkodzenia mechaniczne np. uderzenia, otarcia itp. (np. zniszczenia ramki łóżeczka wynikłe w skutek ocierania metalowami elementami odzieży rodzica, pogryzienie ramki przez dziecko, porysowanie blatu komody itp.)
- długotrwały kontakt z wodą-zalanie
- niewłaściwa konserwacja - użycie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem
- brak konserwacji
- bezpośrednie zetknięcie z ogniem lub kontakt z silnie rozgrzanym przedmiotem
- nadmierne przeciążenia
- inne użytkowanie mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem
 
Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają również:
- proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcie zabrudzeń itp.
- właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów, np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej: usłojenie, zróżnicowana struktura, naturalne przebarwienia
- usterki nieistotne dla użytkowania mebli i niewidoczne po ich montażu

Procedura reklamacyjna:
Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej, powołując się na dokumenty zakupu, uwzględniając dokładny opis usterki wraz z udokumentowaniem wady zdjęciami.
Reklamacja nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za meble.
Sklep jest zobowiązany do odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia Załatwienie reklamacji nastąpi w sposób i w terminie uzgodnionym przez obie strony, bez zbędnej zwłoki.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: {shop_phone}.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: {shop_email} lub telefonicznie: {shop_phone}. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Obsługa reklamacji przy zakupie mebli:

1. Warunkiem uruchomienia procedury rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjengo ( z uwzględnieniem numerów elementów podlegających ewentualnej wymianie, zgodnie z numeracją w instrukcji) oraz dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego elementu.

2. Producent na udzielenie odpowiedzi na reklamacje ma 30 dni.

3. Realizacja reklamacji odbywa się bez zbędnej zwłoki. 

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

W przypadku zakupu mebli Klient zobowiązany jest do oceny jakości mebla przed montażem. Sklep nie przewiduje możliwości zwrotu mebla skręconego. 

 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.