Regulamin sklepu Vanilla Frog

określający zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vanillafrog.pl, umożliwiającego Kupującym składanie Vanilla Frog ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w sklepie.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Vanilla Frog ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Vanilla Frog.
 3. Dla skorzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert także aktywne konto email.


§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto użytkownika – nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, regulaminem, funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
 3. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Sklep – sklep internetowy „Vanillla Frog” prowadzony przez Vanilla Frog pod adresem www.vanillafrog.pl
  VANILLA FROG Katarzyna Łukowicz, Wojciech Szermach spółka jawna
  ul. Karmelkowa 29
  52-437 Wrocław
   
  NIP 894 315 10 53
  REGON 385503369
 6. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Vanilla Frog przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.


§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Vanilla Frog spółka jawna ul. Karmelkowa 29 52-437 Wrocław.
 2. Adres pocztowy do reklamacji oraz wysyłania zwracanych towarów:
Vanilla Frog s.j. ul. Wawrzyniaka 27, 53-022 Wrocław.
 3. Adres e-mail: kontakt@vanillafrog.pl
 4. Numery telefonów: +48 720 806 802


§ 4 Składanie Zamówień

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Zamówienie.
  Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.
 2. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także wybrać jego parametry - o ile ma to zastosowanie.
 3. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
 4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 5. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Vanilla Frog następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 6. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Vanilla Frog do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub
 w Zamówieniu w przypadku, gdy Kupujący takiego Konta nie posiada.
 7. Przyjęcie Zamówienia przez Vanilla Frog dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub 
z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Vanilla Frog niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 9. Vanilla Frog przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru


§ 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy określony w odpowiedniej zakładce w Sklepie, a także w koszyku podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.


§ 6 Płatności

 1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 3 może zapłacić:
   a) za pobraniem tj. w momencie dostarczenia do niego towaru (z wył. mebli)
   b) przelewem na rachunek bankowy Vanilla Frog:
    87 1140 2004 0000 3302 7973 3070
   c) za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej PayU lub Przelewy24 (przelewem lub kartą kredytową).
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zakupione towary należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust 3.
 3. Kupujący przed przyjęciem Zamówienia przez Vanilla Frog może dokonać przedpłaty na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.
 4. Vanilla Frog informuje, że dokonanie płatności za pośrednictwem platform płatniczych, o których mowa w ust. 1 lit. c, ze względu na ich specyfikę, możliwe jest wyłącznie niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.


§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego podczas składania Zamówienia, za pośrednictwem:
  1. firm kurierskich;
  2. Paczkomatów InPost;
  3. Paczki w Ruchu
 2. Na termin realizacji przyjętego przez Vanilla Frog Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie przez Vanilla Frog towaru określony w opisie towaru w Sklepie oraz czas dostarczenia towaru przez firmę kurierską lub innego właściwego dostawcę określony w odpowiedniej zakładce w Sklepie.
 3. Terminy wskazywane przez Vanilla Frog dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
 4. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Vanilla Frog po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Vanilla Frog przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.
 6. Vanilla Frog jest obowiązana do dostarczenia towaru bez wad.
 7. Realizacja zamówień towarów produkowanych na indywidualne zamówienie (m.in. mebli) wiąże się z obowiązkiem wpłaty zaliczki (min. 50%) lub dokonania całkowitej przedpłaty. Towary na zamówienie nie są objęte usługą wysyłki za pobraniem. Szczegóły procesu każdorazowo zostaną przedstawione przez obsługę Sklepu po złożeniu zamówienia.


§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Vanilla Frog, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Dodatkowo Vanilla Frog umożliwia Konsumentowi skorzystanie z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie, co również nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Vanilla Frog zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Vanilla Frog), niezwłocznie, 
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Vanilla Frog została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Vanilla Frog dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
 z tym zwrotem.
 8. Vanilla Frog może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Vanilla Frog prosi o zwracanie towaru na adres: Vanilla Frog s.j. ul. Wawrzyniaka 27, 53-022 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Vanilla Frog o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 zł.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Vanilla Frog przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.


§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,:W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Vanilla Frog w opisie towaru w Sklepie.
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady
 3. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Vanilla Frog w opisie towaru w Sklepie.
 4. Vanilla Frog prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@vanillafrog.pl lub pisemnie na adres: Vanilla Frog s.j., ul. Wawrzyniaka 27, 53-022 Wrocław.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Vanilla Frog, dostarczyć wadliwy towar na następujący adres pocztowy: Vanilla Frog s.j.., ul. Wawrzyniaka 27, 53-022 Wrocław.
 6. Vanilla Frog zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 7. Każde zalecenie Vanilla Frog, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Vanilla Frog w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane 
z rękojmią.
 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres 
e-mail: kontakt@vanillafrog.pl.
 9. Vanilla Frog ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.


§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in.z:
  1. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
  2. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej od 15 lutego 2016 roku pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Vanilla Frog w związku ze Sklepem jest Vanilla Frog.
 2. Kupujący składając Zamówienie, a także, jeśli ma to zastosowanie, zakładając bezpłatne Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia lub świadczenia przez Vanilla Frog wymienionej usługi (Konto użytkownika), jeśli Kupujący zechce z niej skorzystać. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Vanilla Frog tylko
w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego 
i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Vanilla Frog s.j. ul Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, e-mail: kontakt@vanillafrog.pl.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________
– Data odbioru ___________________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_________________________________________________________________________________
– Data ___________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.