Regulamin Konta użytkownika w sklepie Vanilla Frog

§ 1 Definicje

Konto użytkownika - nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.

Sklep - sklep internetowy „Vanilla Frog” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.VanillaFrog.pl

Usługodawca - VANILLA FROG Katarzyna Łukowicz, Wojciech Szermach spółka jawna
ul. Karmelkowa 29
52-437 Wrocław
NIP 894 315 10 53
REGON 385503369

Użytkownik - każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

 

§ 2 Konto Użytkownika

Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.

Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie użytkownika.

Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.

Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: kontakt@vanillafrog.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

§ 3 Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: kontakt@vanillafrog.pl.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Usługodawca.

Użytkownik zakładając Konto użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe muszą być przetwarzane, abyśmy byli w stanie świadczyć usługi i dostarczać Twoje zamówienia.

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
* informacje na temat płatności i historię płatności
* informacje kredytowe
* informacje na temat zamówień

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie:

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności.

Masz prawo wglądu do dotyczących Cię danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a Vanilla Frog nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu. W pozostałych przypadkach po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.

Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez administratora Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres kontakt@vanillafrog.pl Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.

W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: kontakt@vanillafrog.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczenia przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.